۱۳۹۷ يکشنبه ۱۴ بهمن
تعداد بازدید : 657

Advanced Rendering with V-Ray in 3ds Max

مریم مرادی در این دوره به تمامی بخش های مختلف رندرر پرقدرت کمپانی Chaos Group یعنی VRay خواهد پرداخت. بخش هایی که مهم و کلیدی هستند. 
مدرس: مریم مرادی,عمید رجبی
در بخش اول مریم مرادی به تاریخچه رندررها خواهد پرداخت و تاریخچه آن ها را بررسی خواهد کرد و اینکه VRay در چه جایگاهی مابین رندررها قرار می گیرد و در ادامه مفاهیمی چون Scanline ، RayTracing ، Montecarlo RayTracing مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در بخش دوم تمامی نورهای VRay از جمله Plane ، Sphere ، Dome ، Mesh ، VRay Sun ، VRay IES و... بررسی خواهد شد. اینکه هر کدام از این نورهای چه شرایطی را برای ما ایجاد می کنند و چه تفاوت هایی را با هم دارند. همگام با بررسی نورها مریم مرادی به VRay Physical Camera ، VRay Color Mapping و VRay FrameBuffer خواهد پرداخت. بعد از بررسی دوربین و لنز و مفاهیم فیزیکی آن از جمله Shutter Speed ، F-Stop ، Film Speed ، Vignetting ، Depth of Field و... مریم مرادی راجع به Linear WorkFlow بحث خواهد کرد که بسیار مبحث مهم و تاثیر گذاری خواهد بود.
در بخش سوم تمامی روش های مختلف برای محاسبه Indirect Illumination از جمله Irradiance Map ، Light Cache ، Photon Map ، BruteForce و Ambient Occlusion بررسی خواهد شد. با استفاده از هر کدام از این روش ها تمرین هایی انجام خواهد شد که بتوان از لحاظ زمان ، کیفیت و چگونگی محاسبه آنها را با هم مقایسه کرد.
در بخش چهارم تمامی Shaderهای VRay از جمله VRayMtl ، VRayBlendMtl ، VRayOverrideMtl ، VRayFastSSS2 ، VRay2SidedMtl ، VRayCarpaintMtl و... بررسی خواهد شد. همچنین VRay Displacement و NormalMap در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در بخش آخر Sampling در VRay بررسی خواهد شد و تفاوت های Adaptive Subdivision و Adaptive DMC به طور کامل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
captcha
نظر شما پس از تایید نمایش داده خواهد شد.
Load More...